Klauzula informacyjna

AIRCON Sp. z o.o. dokłada wszelkich starań, aby Państwa dane osobowe były przetwarzane zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych („RODO”).

Dokonując zakupów w AIRCON Sp. z o.o., składając oświadczenie f-gaz, wypełniając formularz zgłoszeniowy i w wielu innych sytuacjach gromadzimy Państwa dane osobowe. Poniżej przedstawimy listę najważniejszych przypadków, z którymi wiąże się przetwarzanie Państwa danych osobowych przez AIRCON Sp. z o.o. Po kliknięciu w wybrany link z listy przejdą Państwo do dokumentu, który zawiera szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w określonym celu.
Do przetwarzania danych osobowych dochodzi m.in w przypadku: